Tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

Bunga ng mahigit na 300 taong pananakop ng bansang Espanya sa Pilipinas, nagkaroon ng malalim at malawakang impluwensiya ang bansang Espanya sa wika at kultura ng Pilipinas.Ang mga impluwensiyang ito ang siyang tinutukoy ng katawagang pamanang Kastila sa wika at kulturang Pilipino.Mabubura lamang ito kung ang pangalan ng mga bagong anak na bata ay papalitan ng mga pangalang Tagalog.Pag namatay na ang mga taong nabigyan ng pangalang Kastila, magkakaroon na ang mga Pilipino ng kanilang sarili at kakaibang pangalang Tagalog.Ang salitang Tagalog na sigurado na and ibig sabihin sa Ingles ay sure ay posibleng nanggaling sa salitang Kastilang segurador na ang ibig sabihin sa Ingles ay bondsman.

Marami pang mga libro sa gramatika, bokabularyo, at iba pang babasahin at pag-aaral ang nalimbag pagkatapos nito dahil sa pagkakaroon ng imprenta sa apat na orden ng mga prayle na itinalaga sa iba’t-ibang parte ng Pilipinas batay sa hatian sa Pilipinas noong taong 1594.nagkaroon ng sariling imprenta sa 1593, ang mga Franciscan naman sa Camarines ay nagkaroon nito noong 1606, ang mga Heswita na siyang kahati sa mga Agustinian sa kapuluan ng Bisaya ay nakapagtatag nito sa 1610, at ang mga Agustinian na siya ring may hawak sa Ilocos at Pampanga may imprenta na sa 1618.

Pero ang sasabihin ng mga Pilipino ay menos cuarto para a las cuatro.

Madaming salitang Tagalog ay nagtatapos sa ado o ada gaya halimbawa ng salitang Tagalog na sarado na ang ibig sabihin sa Ingles ay closed.

At ito ay totoo rin sa nga Tagalog na salitang pahina at biyahe na mga pamamaraang Tagalog sa pagbabaybay lamang ng mga salitang Kastilang pagina at viaje.

Ang paggamit ng panglalaki at pambabaeng panturo sa Tagalog ay sa kadalasang ginagawa sa mga salitang tumutukoy sa mga trabaho.

Search for tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas:

tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-78tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-4tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-48tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-49

Karamihan sa mga Pilipino ngayon ay may relihiyong Katolika Romano dahil sa pananakop ng ma Kastila sa Pilipinas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas”